ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติเว็บบล็อก


สาขาการบริหารการศึกษา รุ่น 8 (รหัส 56) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนครับ
การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา  (Seminar in Educational Administration)  เอกสารและข้อมูลประกอบการเรียนการสอน  การจัดสัมมนา  รายวิชา  EDA6173 การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา  

PowerPoint  กิจกรรมที่ 2  การบริหารแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

รูปแบบการพิมพ์รายงานของ มหาวิทยาลัยรามคำแหงPowerPoint อ.รุจิร์  EDA6135
รวมทั้งหมด  http://www.mediafire.com/download/w0he6fb597o7c75/768_การประกันคุณภาพ.rar

แยกโหลดเป็นไฟล์
ไฟล์ที่  1
ไฟล์ที่  2
ไฟล์ที่  3
ไฟล์ที่  4
ไฟล์ที่  5
ไฟล์ที่  6


อาจารย์ผู้สอน  :  รศ.ดร.ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และ อ.ดร.ปทุมพร เปียถนอม
ดร.ธงชัย สมบูรณ์ PowerPoint  กลยุทธ์  Download
อ.ดร.ปทุมพร เปียถนอม  PowerPoint ภาวะผู้นำแห่งการเรียนรู้  Download

สมาชิกฯ จังหวัดแพร่ 8

บริหารการศึกษา แพร่ รุ่น 8 มีความยินดีหากเพื่อนร่วมรุ่นจากจังหวัดต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเรียนกันนะครับ...ติดต่อ med8ru@gmail.com

สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

E-Mail : med8ru@gmail.com