ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติเว็บบล็อก


สาขาการบริหารการศึกษา รุ่น 8 (รหัส 56) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนครับ
วิชาเรียนประจำเดือนสิงหาคม  2556  วิชาEDA6113  หลัก ทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา
สอนโดย...รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน  และ  รศ.ดร.ปราชญา กล้าผจัญ

1 ความคิดเห็น:

สมาชิกฯ จังหวัดแพร่ 8

บริหารการศึกษา แพร่ รุ่น 8 มีความยินดีหากเพื่อนร่วมรุ่นจากจังหวัดต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเรียนกันนะครับ...ติดต่อ med8ru@gmail.com

สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

E-Mail : med8ru@gmail.com